När det äntligen rullar!

Arbetet med ”Spår av Uppland” rullar på: Under dagen kunde vi för första gången provköra spåren på Almtuna centralstation. Testet gick helt och hållet utan anmärkningar så imorgon limmar vi rälsen! Området kring Alunda station är i det närmaste färdigställt och spårläggningen på smalspåret har nu nått fram till Faringe station. Så snart bangården i Almtuna är helt monterad så kommer vi gå över till att arbeta med Norrgrund station. Om fem veckor skall alla spår vara på plats!

Share your thoughts