Somliga bygger modelljärnvägar efter exakta förebilder. Andra gör som vi och låter fantasin skapa den verklighet som man formar på sin egen anläggning. Vår modelljärnväg ”Nordland” är baserad på en påhittad region i norra Skandinavien. Det är verkligheten som är vår inspiration, men de miljöer vi skapat är tagna ur vår fantasi.

”Stora malmfyndigheter i gränstrakterna mellan Sverige och Norge har gjort att en sydlig malmbana byggts mellan Malmviken och Bergsjö vid Östersjökusten. Dessutom har malmbanan anslutits till det norska järnvägsnätet genom en oelektrifierad järnväg till Valø. Denna stad är dessutom slutpunkt för stambanan från Kopparfors och Kungsholm”

Detta är grundförutsättningarna för modelljärnvägen ”Nordland”. Modelljärnvägen är drygt 30 kvm och byggd i terasser med totalt nio olika nivåer. En stor dold spårspiral gör att man kan köra tåg från den lägsta nivån till den högsta utan att behöva vidröra tågen. Detta nätverk av spår omfattar ungefär 700 meter räls och 160 växlar. På anläggningen finns det dessutom tretton slingor som är separerade från det övriga nätverket av spår. På dessa sträckor finns det bara ett tåg och vart och ett av dessa kan man styra med körkontroller som är monterade på modelljärnvägens frontpanel i barnvänlig höjd.

[nggallery id=25]

Anläggningen började byggas i mars 2005. Den första rälsen lades den 11 maj samma år och den 1 juli öppnade vi anläggningen för besökare. När detta skrivs sommaren 2007 har vi lagt ner ungefär 3500 arbetstimmar på bygget av modelljärnvägen och fortfarande återstår en del timmar med att bygga landskap och lägga räls innan vi kan säga att anläggningen är ”färdig”. Anläggningen är skapad för att visas upp och ”terasskonstruktionen” vi har tillämpat gör att ungefär hälften av modelljärnvägen är överblickbar trots att anläggningen har spår på åtta olika nivåer. Den resterande spårlängden är gömt i fem olika dolda bangårdar och förbindelsespår bakom landskapet. Anläggningen är konstruerad för att det skall vara möjligt att köra 10 digitala tåg samtidigt som 12 olika analoga tåg är körbara för besökare.

Du kan läsa mer om modelljärnvägens olika delar på sidorna länkade i menyn ovan. När utställningen är öppen är du välkommen att se på modelljärnvägen och även köra med de tåg som finns på separata slingor.