Hösten 2014 drog vi på allvar igång bygget av en helt ny modelljärnväg i vår utställning. Med tema ”Spår av Uppland” är vår ambition att skapa en anläggning där fantasi vävs samman med verklighet.

Vi gillar att skapa vår egen verklighet på de modelljärnvägar som visas i utställningen. Men ända sedan vi drog igång projektet ”Modelljärnvägens Hus” så har vi haft en stark ambition att skapa något med mer verklighetsförankring och lokal prägel. Det är också något som en del av våra besökare har efterfrågat. Våra anläggningar har hittills saknat verkliga förebilder, men under hösten 2014 har vi äntligen kommit igång med en anläggning som vi valt att kalla för ”Spår av Uppland”. Tanken är just att visa spår av ett Uppland som en gång var. Vi har inte tiden, platsen eller pengarna att skapa hela Uppland i modell utan kommer med anläggningen göra nedslag i vissa utvalda delar. Anläggningen kommer bli vår tolkning av den verklighet som rådde i vår del av landet i mitten av 50-talet och ungefär två decennier därefter.

Planen är att anläggningens första delar skall premiärvisas den 1 maj 2015.