Bengt Lindgren var en kunnig modellbyggare som under ett halvt sekel skapade bland annat modelljärnvägen Ekängen-Ingelunds Järnväg. Teknik och unika modeller i skön förening var signifikant för Bengts modellrallande. I vårt arbete med att bevara svenska modelljärnvägar har vi av Bengts familj fått förtroendet att förvalta denna anläggning. Säsongen 2015 kommer valda delar av Bengts modellbyggen visas i våra glasmontrar. Ambitionen är att inom de närmaste åren få möjligheten att i sin helhet återskapa det verk som Bengt låg bakom.

Vilka modeller ur samlingen som kommer visas under säsongen 2015 återkommer vi till.

Den sista veckan i november 2014 åkte vi till Nacka för att hämta modelljärnvägen ”Ekängen-Ingelunds Järnväg” skapad av modellbyggaren Bengt Lindgren och hans familj. Anläggningen som mäter ca 4 x 3 meter hade skapats i sex sektioner och efter drygt en dags arbete var alltsammans nedmonterat. Anläggningen som helhet har till en större del bevarats, ett dolt tågmagasin revs, men kommer i samband med återuppförandet av anläggningen att återskapas men i ett annat utförande.

Utmärkande för anläggningen är att den har fungerande kontaktledning och endast kan brukas med denna. Tågen körs med analog likström och med ett tillhörande ställverk kan fyra olika förare samtidigt trafikera anläggningen.

Nedan kan man se en spårplan över hela anläggningen.

Några år innan anläggningen avvecklades så lade Bengts familj ut detta videoklipp på Youtube.