Den mest kända modelljärnvägen i vår utställning är ”Yxkrokens Järnväg” som skapats av Bruno Kock. Brunos tankar om att skapa realistisk trafik på modelljärnvägen har beskrivits i flera artiklar i svensk mj-press och i fackböcker sedan 70-talet.

Bruno Kock började bygga på Yxkrokens Järnväg i början av 60-talet och blev färdig 1963. Genom åren har det skett en del förändringar av både spårplanen och landskapet, men tema har ändå alltid varit samhället Yxkroken och trafiken på den privatägda järnvägen till Sålunda. Modelljärnvägen har en mycket genomtänk spårplan och varje liten del av anläggningen har använts på allra bästa sätt för att så mycket som möjligt av ytan skall komma till någon form av användning.

”Yxkrokens Järnväg” skapades för att vara en modelljärnväg med trafik. För de flesta innebär ”trafik” på modelljärnvägen att man planlöst kör omkring med tågen, utan mening eller mål. Detta var inte Brunos ambition, utan han skapade en modelljärnväg som skulle kunna vara basen för realistisk trafik. Till anläggningen formade han ett trafiksystem baserat på tidtabeller, listor över tågsammansättningar och tabeller över godstransporterna mellan olika spår på modelljärnvägen.

Brunos arbete har presenterats i flera artiklar i facktidskrifter sedan 70-talet. Publiciteten omkring Brunos idéer har på ett eller annat sätt påverkat många modellrallare att tänka på den extra dimension som någon form av strukturerad trafik kan ge till modelljärnvägen.

Modelljärnvägen byggdes ursprungligen inte för att visas upp, utan fanns i Brunos hem i omkring 30 år, innan vi fick möjligheten att ta över förvaltningen av denna mycket speciella anläggning. Sedan 2005 är ”Yxkrokens Järnväg” en permanent del av vår utställning och vi visar dagligen delar av trafiken mellan Yxkroken och Sålunda via Östra Väster.