VISNINGSTRÄDGÅRDEN

På vår gård finns inte bara utställningen Modelljärnvägens Hus utan även  visningsträdgården Frida Lovisas Trädgård. Den senare har vuxit upp strax intill ladugården där modelljärnvägsutställningen ligger.

När projektet med utställningen i ladugården inleddes så var hagen bakom byggnaden helt igenväxt med högt gräs och ogräs. Tankarna på att skapa något annat i hagen kom efter det att vi öppnat utställningen och gjort om den gamla gödselplattan till uteservering. Vi ville flytta övergången från brukad mark till den mer friväxande omgivningen en bit ifrån uteserveringen och samtidigt göra den gamla hagen mer tillgänglig för våra besökare.

Ganska tidigt i planeringen fick trädgården namnet Frida Lovisas Trädgård. Namnet kommer från Metas mormor som under många år levde på gården. Flera av hennes barn hade stort intresse för odling och det känns roligt att få förvalta arvet efter dem.

Senhösten 2006 började vi förberedelserna för att anlägga visningsträdgården och våren 2007 kunde vi sätta de första sommarblommorna i de nyanlagda planeringsytorna samt fylla på vatten i dammen. Sommaren 2008 var det premiär för vår trädgårdsjärnväg som ligger intill visningsträdgården och uteserveringen. De två senaste åren har allt mer perenner planerats i trädgården och den har även vuxit en del i omfattning.

Trädgården kan ses som ”traditionell”, man kan se mycket av de olika sommarblommor vi odlar i våra växthus och vi har successivt samlat på oss många av de olika växter och plantor som tidigare odlats på gården.

VI BYGGER EN TRÄDGÅRD

När vi påbörjade bygget av vår visningsträdgård fick vi god hjälp av Jimmy och Tim med den grundläggande schaktningen. Resten av arbetet fick utföras med spade, spett och skottkärra av Eilerth.

Nedan några bilder från säsongerna 2007 och 2008.

Nedan några bilder från säsongen 2023

MER OM OSS

Säsongstängt!

Modelljärnvägens Hus utställning med modelljärnvägar, trädgård och kafé har nu säsongstängt! Vi öppnar åter sommaren 2024!