Vår anläggning ”Vintervärlden” är en liten kompakt modelljärnväg i skala 1:87 som inte är större än en kvadratmeter. Spåren har i huvudsak spårvidden 9 mm (HOe).

Trots den begränsade ytan så kan totalt fem olika tåg trafikera anläggningen på samma gång. Att samtliga tåg är smalspåriga, tar mindre plats och klarar av skarpare kurvor är en del av förklaringen. En annan är att anläggningen är byggd i fyra olika nivåer. Hela anläggningen har tema ”vinter” med allt vad det innebär av lekande barn, insnöade bilar och skidåkare.

Förebilden till modelljärnvägen är en påhittad bibana till ”Mariazellerbahn”, en välkänd smalspårig järnväg i Österrike. Men det förekommer även lok och vagnar med förebild från andra länder på denna lilla anläggning.

Modelljärnvägen är en del av vår permanenta utställning, men den begränsade storleken gör att vi emellanåt även tagit med oss anläggningen till mässor och utställningar på olika platser.

Anläggningsfakta
Byggår: 2007.
Skala: 1:87 (H0/H0e)
Storlek: ca 1 kvm
Räls & växlar: ca 10 m, 3 växlar