Hur kommer vi resa om 20 år? Hur skulle en snabbtåg mellan Uppsala och Östhammar påverka samhället? Varför skulle man satsa på förbättrad kollektivtrafik till de norra delarna av Uppland?

Tankarna på att bygga en modell av framtiden grundlades av en tidningsartikel om kommunens arbete med att skapa en vision för hur Östhammars kommun ska vara år 2020. Vi började själva arbeta med en idé om en nybyggd järnväg mellan Uppsala och Östhammar skulle kunna se ut och sommaren 2010 är det premiär för vår kompakta modelljärnväg Alunda Resecentrum. En modell av hur en järnväg genom Alunda skulle kunna se ut om år 2030.