RUM 1 - MODELLJÄRNVÄG I LADUGÅRDEN

I utställningens första rum hittar man modelljärnvägarna Nordland, Yxkrokens Järnväg, Hyllbanan och Mariazellerbahn. Denna del av utställningen började byggas år 2005.

Drömmen om att skapa ett ”Modelljärnvägens Hus” var något som vi hade burit i några år innan möjligheterna öppnade upp sig efter en flytt till den gamla släktgården utanför Alunda. Med en hel ladugård tillgänglig skulle drömmen nu bli verklighet. Men det var inte bara att börja bygga modelljärnväg. Först behövde lokalerna byggas om för ändamålet.

Den 1 juli 2005 öppnade vi Modelljärnvägens Hus och utställningens första rum.

MER OM OSS

Säsongstängt!

Modelljärnvägens Hus utställning med modelljärnvägar, trädgård och kafé har nu säsongstängt! Vi öppnar åter sommaren 2024!