Specialbyggda modeller till smalspåret

Strax före jul fick vi dessa bilder från modellbyggaren Jörgen Edgar. Våra amerikanska lok och vagnar har nu förvandlats till det första ångtåget på vårt uppländska smalspår! Modellerna som i grunden är tillverkade av amerikanska Blackstone Models har i Jörgens verkstad försvenskats till påhittade lok och vagnar med inspiration från det som än idag rullar på smalspåret mellan Uppsala och Faringe.