Ännu en modelljärnväg räddad

I vårt arbete med att bevara svenska modelljärnvägar har vi återigen tagit hand om en anläggning som är känd av många modellrallare. Ekängen-Ingelunds Järnväg skapades från 50-talet och under fem decennier av Bengt Lindgren och hans familj. Vi är mycket glada och stolta över förtroendet att få förvalta detta verk.

Den sista veckan i november 2014 åkte vi till Nacka för att hämta modelljärnvägen ”Ekängen-Ingelunds Järnväg” skapad av modellbyggaren Bengt Lindgren och hans familj. Anläggningen som mäter ca 4 x 3 meter hade skapats i sex sektioner och efter drygt en dags arbete var alltsammans nedmonterat. Anläggningen som helhet har till en större del bevarats, ett dolt tågmagasin revs, men kommer i samband med återuppförandet av anläggningen att återskapas men i ett annat utförande.

Säsongen 2015 kommer valda delar av samlingens modeller att visas i våra glasmontrar. Vår ambition är att anläggningen som helhet skall kunna återuppbyggas inom de närmaste åren. Mer information om anläggningen och dess byggare Bengt Lindgren kommer successivt läggas ut på vår speciella avdelning för Ekängen-Ingelunds Järnväg [länk].


För några år sedan spelade Bengts familj in denna video som går att se på Youtube, den visar en resa från Ekängen till Ingelund.

Share your thoughts