En av sveriges mest omskrivna modelljärnvägar är Yxkrokens Järnväg, en anläggning som varit en del av vår modelljärnvägsutställning ända sedan starten av Modelljärnvägens Hus. Genom Allt om Hobbys förlag har vi fått möjligheten att publicera bilder som Jan Jangö tog på modelljärnvägen inför en av artiklarna.

Yxkrokens Järnväg började byggas av Bruno Kock 1963. Redan året efter att banan stod färdig så uppmärksammades den i en artikel i boken Modellhobby nr 6 (1964). Brunos idé om att all trafik på anläggningen skulle vara realistisk och dokumenteras på ungefär samma sätt som i verkligheten väckte stor uppmärksamhet. Dessutom hade anläggningen mycket av det som många efterfrågar på en modelljärnväg och ända sedan de första reportagen så har Yxkrokens Järnväg varit en inspirationskälla för modellrallare över hela landet.

I boken Allt om Hobby, en bok om stora och små tekniska ting (1965) hittar man en artikel med titeln Yxkrokens Järnväg – Järnvägstrafik i miniatyr. Den kompakta och välplanerade spårplanen uppmärksammades i boken Små tåg (1969). Sju år senare publicerar Jan Jangö ett omfattande reportage under rubriken Med tonvikt på trafik i boken Järnvägshobby -1 (1976) som ingående beskriver både anläggningen och Brunos idéer om trafik på modelljärnvägen.

Anläggningen uppmärksammas även i boken Små Järnvägar (1978). Den första i en rad av artiklar i tidningen Allt om Hobby publiceras under rubriken Gammalt och nytt från YxJ i nummer 5, (1983). Fyra år senare är det jubileum för nyss nämnda tidning och Yxkroken uppmärksammas på nytt, nu under rubriken Dag 1024 på Yxkrokens Järnväg i boken Mest om Hobby (1987).

Ett lite annorlunda grepp tar man när man i nr 4 av tidningen Allt om Hobby (1989) beskriver En dag i Östra Väster. Samma år kan man i boken Modelltåg 90 läsa artikeln Mj-porträttet: Frågor till Bruno Kock. Yxkroken fortsätter att att dyka upp i bokserien Modelltåg. Två senare kan man i Modelltåg 92 – Byggtipsblandning (1991) läsa om YxJ i artikeln Mj-Signaler och i Modelltåg 95 – Exempelsamling (1994) publiceras ”till sist” artikeln Yxkrokens Järnväg läggs ned. Här skulle allt kunna tagit slut, men banan levde vidare, läs mer nedan.

Jan Jangö var en flitig mj-journalist under 60-70-talet och besökte Bruno vid ett flertal tillfällen. Under ett av reportagen om Yxkrokens Järnväg togs nedanstående bilder av Jan och vi har nu fått möjlighet att publicera dem tack vare Allt om Hobbys Förlag.

[nggallery id=10]

Under våren 1994 annonserades anläggningen ut i tidningen Allt om Hobby. Utan några egentliga förhoppningar om att få köpa anläggningen anmälde vi vårt intresse, vi var inte först bland intressenterna och det var med stor förvåning vi mottog beskedet att anläggningen var vår om vi stod fast vid vårt intresse. Sommaren 1994 hämtades anläggningen hos Bruno i Örebro och under de kommande åren var den en del av familjens privata modelljärnväg. Vi hade tidigt tankarna på att få visa upp anläggningen i större sammanhang än i familjens hem, men det var först elva år senare som detta kunde realiseras.

Möjligheten att få visa upp Yxkrokens Järnväg var en av många orsaker till att vi drog igång projektet Modelljärnvägens Hus under 2004. Ett år senare var det premiär för utställningen och Yxkrokens Järnväg har sedan dess varit en viktig del i vår modelljärnvägsutställning. Eftersom anläggningen fått nytt liv och knappast kunde ses som nedlagd så publicerades ett reportage om YxJ i Allt om Hobby under rubriken Månadens Modelljärnväg där anläggningens fortsatta liv uppmärksammades.

Yxkrokens Järnväg fanns även med på ett hörn i det reportage om Modelljärnvägens Hus som Christer Engström gjorde i boken Allt om Modelltåg 8 (2008).

Stort tack till Magnus som bidragit till sammanställningen av tidigare publicerade artiklar.