På anläggningen ”Nordland” råder total avreglering. Liksom i verkligheten trafikeras spåren av flera olika bolag. Ett av dem är TGOJ Trafik. Verklighetens TGOJ är ett dotterbolag till statliga Green Cargo med bas i Eskilstuna. Man kör godståg på flera olika sträckor i Sverige.

Även i Nordland kan man få se TGOJ:s lok framför olika godståg. Vi har placerat bolagets regionalkontor i Vivalla eftersom bolagets huvudsakliga trafik berör stålverket i Kopparfors och sågen i Vivalla. Verklighetens TGOJ har en ganska varierande flotta av olika lok och detta försöker vi återskapa även på vår modelljärnväg.

El16
För att förstärka sin trafik införskaffade TGOJ i början av 2000-talet tre begagnade ellok av typen El16 från norska NSB som lackades om i TGOJ:s senaste färgsättning. Roco har i flera omgångar tillverkat det norska loket i modell, men det har hitills inte serietillverkats någon modell i TGOJ:s färger. Vår modell är baserad på den norska modellen från Roco och har lackerats och dekalerats av en skicklig modellbyggare utanför Stockholm.

Ma
En loktyp som hängt med i många årtionden är Ma-loket. Det är ett sex-axligt ellok avsett för framför allt godståg. Vår modell har tillverkats av Jeco och föreställer ett av de Ma-lok som TGOJ under 90-talet tog över från SJ. Loket har  den färgsättning som TGOJ hade under en större del av 90-talet.

T43
Ett annat klassiskt lok är dieselloket av typen T43. Det används av TGOJ vid växling på bangårdar och industrier. Vår modell har tillverkats i en begränsad serie av Lima i samarbete med deras dåvarande importör Jeco. Även detta lok har TGOJ:s gröna färgsättning från 90-talet.

TMZ
Det senaste tillskottet bland TGOJ-loken på anläggningen är en modell av det tidigare danska dieselloket Mz från Hobbytrade. Det är en loktyp som efter många års trafik hos danska DSB sålts till flera olika svenska operatörer.

T66
Tyvärr har det inte serietillverkats någon modell av dieselloket T66 i TGOJ:s färger. Vår modell är en Mehano-modell som är omlackad och dekalerad av en duktig modellbyggare.

[nggallery id=31]