Ritningen över en modelljärnväg brukar kallas för en spårplan, en skiss över var spåren och växlarna ligger. Att skapa sin spårplan brukar för många vara en lång process som aldrig riktigt vill ta slut.

Under arbetet med anläggningen ”Nordland” har vi inte haft tillgång till någon övergripande spårplan utan varje del har skissats var för sig inför arbetet med just den aktuella etappen. När så hela anläggningningen var färdig så uppstod behovet av en övergripande plan för hela anläggningen.

Att skapa en spårplan med nio skikt skulle inte ge oss den överskådlighet som vi var ute efter och vi beslutade oss istället för att göra en schematisk spårplan som mer visar hur spåren hänger ihop med varandra än var på anläggningen de ligger.

Nedan följer en kort presentation av de olika nivåerna på anläggningen. Klicka här för att ladda ner hela den schematiska spårplanen (pdf)

Bokstadsbeteckningen (TM) anger att platsen är ett dolt tågmagasin. Den långa raka linjen i spårplanens vänstra del är anläggningens spårspiral. Alla rödfärgade spår är slingor som besökare får köra med!

Allra högst upp på anläggningen ligger den norska staden Valø. Valø Sentralstasjon är stadens huvudstation, utformad som en säckstation.Valø godsbanegård är anläggningens viktigaste rangerbangård.

Valø är en järnvägsknut av rang, det finns fem olika linjer till destinationer i både Norge och Sverige. Persontåg till Almnes växlas direkt ut på huvudspåret från Valø S medan godstågen växlas med diesellok till Valø Vestre där linjeloken kopplas till. Samtliga tåg till Oxelfjord går via Valø godsbanegård och förorten Strømsås till stambanan via det norska tågmagasinet.

Tåg mot Kungsholm och Bergsjö går via banans högst belägna spår i Valsbro (nivå nio) till anläggningens spårspiral. Trafiken mot Vivalla och Kopparfors går via Valø godsbanegård till spårspiralen. På spåret som går till höger från Valø Vestre kan man komma till både Malmviken och Lärkvik.

Malmviken består egentligen bara av en stor malmbangård. Här ligger gruvfälten där järnmalm bryts både till masugnen i Kopparfors och för export via hamnen i Bergsjö. Malmtågen går via Snölien till spårspiralen.

Med en roll som regionens huvustad gör Kungsholm till en stad dit många reser. Spåren mot kontinenten har moderniserats och det finns daglig direkttrafik till Berlin, Bryssel och Paris.

Rönnäs är banans största tågmagasin. I Kopparfors ligger masugnen och stålverket som tillhör stålkoncernen ”Rotum & Legym”.

En nivå helt utan synliga stationer.

De båda lägsta nivåerna: Strömnäs ligger på nivå 1 medan Bergsjö ligger på nivå 2. I Bergsjö ligger anläggingens hamn som genererar både avgående och ankommande trafik.