För att du som besöker vår hemsida skall få en tydligare bild av anläggningen ”Nordland” har vi här på vår hemsida lagt ut några filmklipp. De är sorterade efter vad de i huvudsak innehåller. Observera att de är producerade under många år och kan visa delar av anläggningen som byggts om eller till.

Som en fågel över Kungsholm
Detta är den syn som man får om man bestiger berget som omger den dolda spårspiralen.

Med utsikt över Vivalla och Strömnäs
Detta är den syn som man får om man bestiger berget som omger den dolda spårspiralen och tittar åt ett annat håll än på filmklippet ovan.

Bakom kulisserna
Många besökare är nyfikna på hur modelljärnvägens ser ut på ”baksidan”. Detta filmklipp visar området just bakom berget i Kungsholm.Från Kopparfors till Strömnäs

En kort resa från stålverket i Kopparfors via Kungsholm och Vivalla till Ett filmklipp som visar några av de tg man ha kunnat köra med på utställningen under säsongen 2007. Vilka tåg som är i trafik varierar från dag till dag.

Olika tåg att köra med
Ett filmklipp som visar några av de tåg man ha kunnat köra med på utställningen under säsongen 2007. Vilka tåg som är i trafik varierar från dag till dag.Ångtåg i Vivalla

Ett av de första provtågen med Heljans nya modell av ångloket F 1200.

Regionalt snabbtåg
Ett avkortat X2000 i regionaltågsutförande passerar Norrskogen i hög fart.

Nattåget på bron
Tågkompaniets nattåg har just lämnat Snölien för sin resa vidare över den imponerade dubbelspåriga bron.

Regionaltåg möter godståg i Strömnäs
Ett regionaltåg står vid perrongen i Strömnäs och inväntar möte med ett lokalgodståg.

F-loket med nitade stålvagnar
JECO:s F-lok passerar Norrskogen med två av Heljans nitade svenska 30-talsvagnar.

Vida med stolpvagnar
Ett tåg med NMJ:s nya svenska öppna godsvagnar av typerna Kbps och Os.

HectorRail passerar Vivalla
Ett blandat tåg draget av HectorRails lok av typen 142 passerar Vivalla där lastningen av ett massavedståg pågår.

Brun Dm3 med malmtåg
Ett brunt malmlok av typen Dm3 med malmvagnar passerar över bron vid Snölien.

Dm3 passerar över bron
På samma bro som ovan passerar ett malmtåg med en blå Dm3 som dragkraft.

TGOJ Ma med ståltåg
Ett ståltåg på väg från stålverket i Kopparfors passerar Norrskogen på väg till Bergsjö hamn för export av stålet vidare till kontinenten med fartyg.

Norska godståg möts
En Di3 med ett massavedståg möter ett El16 med kombitåg i Norrskogen, tågen åker vidare åt varsitt håll, men vad är det som händer sedan…lyssna och lär…TMY med timmervagnar

En av TÅGAB:s diesellok av typen TMY passerar Norrskogen med ett tomt timmertåg från sågen i Vivalla.