På anläggningen ”Nordland” har vi arbetat med att skapa effekter även när rummet är nedsläckt. Under våra öppna visningar brukar emellanåt all belysning släckas ner så att gatlyktor, ljus i husen och belysningen i vagnarna kommer i fokus.

Vi har under åren installerat hundratals olika ljuspunkter på anläggningen. De allra flesta gatlyktorna kommer från företaget Viessmann, medan exempelvis belysningen på alla perronger har monterats med små glödlampor från Elfa. Installationen tar lite tid, men effekterna man får på anläggningen gör att det är värt varje minut av installationsarbete.

Här ovan är det perrongen i Snölien som fått belysning. I övre högra hörnet kan man dessutom se en av de belysta perrongerna i Kungsholm, några meter längre bort.

En del bilar och lastbilar har också belysning. Ambitionen är att fler fordon ska vara belysta på det här sättet på sikt, men det är ganska så tidskrävande operationer och något som vi kommer arbeta vidare med succesivt. Lastbilen på bilden har ljussatts av en skicklig modellbyggare från Köping, medan personbilen i förgrunden levererats med främre strålkastare och bakljus förmonterat från Busch, ett av alla de företag som gör modellbilar.

Här är det sågen i Vivalla som är igång även nattetid.

Ett av de allra senaste projekten är hamnen som fått gatubelysning. Ambitionen är att även fartygen i hamnen kommer förses med någon form av belysning, vi kommer inte hinna med det till årets säsong, men det är en detalj som fins med högt på prioriteringslistan.

Det finns den del ”rörliga” ljuseffekter på anläggningen. Här är det ett ”vandrande” varningsljus som leder trafiken förbi vägarbetet där man just nu arbetar med att riva bort den gamla asfalten på vägen…

Ljussättning på modellanläggningar är ett område som är oändligt stort, det tar aldrig slut, man kan jobba med det hur mycket som helst och ändå kommer det alltid finnas möjligheter att ändra och utveckla. Vi tycker effekten oftast är väldigt intressant och kanske kan vår nersläckta modelljärnväg vara inspiration till att testa egna lysande idéer?! Mer inspiration kan du hitta på webbplatsen Modellrallaren där det finns en avdelning om ljussättning av modelljärnvägen.