Fakta om "Yxkrokens Järnväg"
Anläggningen har skapats av Bruno Kock och var i sitt tidigaste utförande öppnad för trafik 1963. Genom åren har det skett en del förändringar av både spårplanen och landskapet, men tema har ändå alltid varit samhället Yxkroken och trafiken på den privatägda järnvägen till Sålunda.

Modelljärnvägen byggdes ursprungligen inte för att visas upp utan fanns i Brunos hem i omkring 30 år, innan vi fick möjligheten att ta över förvaltningen av denna mycket speciella anläggning. Sedan 2005 är "Yxkrokens Järnväg" en permanent del av vår utställning.
 
. Anläggningsfakta

4 kvm
2 nivåer
40 meter räls
24 st växlar
8 st lok
24 st vagnar
1 st bro
5 st fordon
13 st byggnader
117 st figurer
50 st träd

"Yxkrokens Järnväg" skapades för att vara en modelljärnväg med trafik. För de flesta innebär "trafik" på modelljärnvägen att man planlöst kör omkring med tågen, utan mening eller mål. Detta var inte Brunos ambition, utan han skapade en modelljärnväg som skulle kunna vara basen för realistisk trafik. Till anläggningen formade han ett trafiksystem baserat på tidtabeller, listor över tågsammansättningar och tabeller över godstransporterna mellan olika spår på modelljärnvägen.

Brunos arbete har presenterats i flera artiklar i facktidskrifter sedan 70-talet. Publiciteten omkring Brunos idéer har på ett eller annat sätt påverkat många modellrallare att tänka på den extra dimension som någon form av strukturerad trafik kan ge till modelljärnvägen.