Hans Svensson

Mer information om vår utställning med Hans Svenssons modeller kommer här.