Strax före jul fick vi dessa bilder från modellbyggaren Jörgen Edgar. Våra amerikanska lok och vagnar har nu förvandlats till det första ångtåget på vårt uppländska smalspår! Modellerna som i grunden är tillverkade av amerikanska Blackstone Models har i Jörgens verkstad försvenskats till påhittade lok och vagnar med inspiration från det som än idag rullar på smalspåret mellan Uppsala och Faringe.